Produktionsresurcer

Vår konstruktion och produktion arbetar med de senaste lösningarna när det gäller projekthantering, kommunikation och dokumentation, konstruktion och beredning med CAD/CAM-stöd samt tillverkning i CNC-styrda produktionsenheter.

Våra anställda har lång erfarenhet av dessa typer av produkter, vilket borgar för en god kvalitet och säkra leveranser. Vi tillverkar de speciallösningar som krävs för att kunna leverera en komplett produkt med hög kvalitet och som möjliggör en snabb montering.

Vi deltager gärna i det första steget för att kunna bidraga med produktionserfarenhet under utvecklingsstadiet samt gärna med eventuella provleveranser för provmontage etc.

LÄNKAR
www.schueco.se
www.fasadglas.se
www.rada.se


TERMOLUX AB | Fabriksgatan 23 | 570 80 VIRSERUM | Tel. 0495-318 50 | Fax. 0495-318 90 | info@termolux.se